ET MENTIRIA SI…

Et mentiria si no et digués que no serà fàcil.
Et mentiria si no et digués que serà molt dur.
Et mentiria si no et digués que perdràs molt.
Et mentiria si no et digués que guanyaràs poc.
Et mentiria si no et digués que veuràs molta gent.
Et mentiria si no et digués que són poc conseqüents.
Et mentiria si no et digués que te enganyaràs.
Et mentiria si no et digués que te enganyaran.
Et mentiria si no et digués que et mentiràs.
Et mentiria si no et digués que et mentiran.
Et mentiria si no et digués que veuràs moltes operacions.
Et mentiria si no et digués que són molt poques.
Et mentiria si no et digués que el 90% seran guanyadores.
Et mentiria si no et digués que no són ni el 10% de totes les que es fan.
Et mentiria si no et digués que veuràs molts vídeos.
Et mentiria si no et digués que quasi tots seran dels millors dies.
Et mentiria si no et digués que llegiràs molts posts.
Et mentiria si no et digués que no tots t’aportaran.
Et mentiria si no et digués que veuràs mil sistemes.
Et mentiria si no et digués que cap és guanyador.
Et mentiria si no et digués que hi ha persones que guanyen.
Et mentiria si no et digués que tu no ho faràs mai igual.
Et mentiria si no et digués que no has de copiar a ningú.
Et mentiria si no et digués que tot dependrà de tu.
Et mentiria si no et digués que hi haurà guerres.
Et mentiria si no et digués que en seràs part, vulguis o no.
Et mentiria si no et digués que no podràs quedar bé.
Et mentiria si no et digués que no seran humils.
Et mentiria si no et digués que no seran sincers.
Et mentiria si no et digués que criticaràs.
Et mentiria si no et digués que et criticaran.
Et mentiria si no et digués que no sempre tindràs raó.
Et mentiria si no et digués que molts cops la tindràs.
Et mentiria si no et digués que mai te la donaran.
Et mentiria si no et digués que es pegaran clatellots immensos (tu també).
Et mentiria si no et digués que no ho diran (tu també).
Et mentiria si no et digués que tindràs por.
Et mentiria si no et digués que ells també.
Et mentiria si no et digués que costa reconèixer.
Et mentiria si no et digués que no ho faran.
Et mentiria si no et digués que sempre és la teva paraula contra la d’un altre.
Et mentiria si no et digués que serà un bucle constant.
Et mentiria si no et digués que tot es redueix a “postureo”
Et mentiria si no et digués que tu també en formaràs part.
Et mentiria si no et digués que el temps et posarà al teu lloc.
Et mentiria si no et digués que el temps els posarà en el seu lloc.
Et mentiria si no et digués que els silencis parlen.
Et mentiria si no et digués que per això és important ser coherent i conseqüent.
Et mentiria si no et digués que molts et llegiran.
Et mentiria si no et digués que per això no val mostrar només una sola cara.
Et mentiria si no et digués que és possible.
Et mentiria si no et digués que potser no.
Et mentiria si no et digués que no ets millor que ningú.
Et mentiria si no et digués que no ets pitjor que ningú.
Et mentiria si no et digués que fallaràs.
Et mentiria si no et digués que fallaran.
Et mentiria si no et digués que et fallaran.
Et mentiria si no et digués que només hi ha una cosa que és veritat…
La veritat és que al teu broker li dóna igual el que mostres, el que ocultes, el que fas veure, les teves opinions, les teves prediccions, si operes molt, si operes poc, si creus que un sistema és millor, si creus que és pitjor, si creus que aquest és millor, si creus que l’altre és molt dolent, si… el teu broker sumarà i restarà el que toca… i encara que no ho vulguis i no ho diguis… EL MERCAT ET POSARÀ SEMPRE AL TEU LLOC.

Deixa un comentari

Translate »